Dating voor gedetineerden

Rated 4.58/5 based on 715 customer reviews

De toegang tot het strafdossier verloopt vlotter, veiliger en goedkoper.

Voortaan kunnen gedetineerden hun dossiers bij de griffie van de onderzoeksrechter digitaal raadplegen met een beveiligde persoonlijke toegang.

► Gedetineerden hoeven niet langer te worden overgebracht naar de griffies.

De gedetineerden hebben toegang tot hun dossier vanuit de gevangenis, wat de kosten in verplaatsing en beveiliging drukt en minder risico’s inhoudt (ontvluchtingen,...). Ook al ging er een behoorlijke inspanning aan vooraf, nu hoeft het griffiepersoneel doorgaans minder tijd te besteden aan het kopiëren van dossiers. ► De vermindering van het papierverbruik levert besparingen op en is goed voor het milieu.

Ook de portkosten die gepaard gingen met het vorige systeem kunnen aanzienlijk dalen. ► Advocaten kunnen al hun dossiers raadplegen op een en hetzelfde punt. Om tot dit resultaat te komen, moesten duizenden 'papieren' documenten (processen-verbaal van politie, deskundigenverslagen, overschrijvingen van telefoontaps, ...) worden ingescand, een hele klus uiteraard.

De dossiers zijn toegankelijk in bepaalde rechtbanken van eerste aanleg ongeacht de rechtbank die het dossier behandelt. Elk stuk is vervolgens in digitaal formaat opgeslagen in het archief, en een informaticaplatform werd opgericht om te navigeren in dat digitale archief.

Bij wijze van voorbeeld: vóór de invoering van dit systeem spraken we van gemiddeld 263 euro aan vervoers- en bewakingskosten wanneer een gedetineerde zijn dossier ging raadplegen.

Met een maandelijks gemiddelde van 300 raadplegingen komt dit neer op een besparing van 80.000 euro per maand. ► De procedure voor de raadpleging van dossiers is vereenvoudigd: 3.

dating voor gedetineerden-55

dating voor gedetineerden-6

dating voor gedetineerden-83

In Europa bedraagt het aandeel opgesloten vrouwen tussen de 2 en de 9 procent.

Het proces om te bepalen of iemand schuldig is, dat kost ook weer tijd.

De meesten van ons hebben daar gelukkig nooit mee van doen.

De grootste vrouwenafdeling bevindt zich in Brugge, waar 105 vrouwen opgesloten zitten.

An Nuytiens: 'Het aandeel van vrouwelijke gedetineerden schommelt al enkele jaren tussen de 4 en de 5 procent van de totale bevolking.

Leave a Reply